script async='async' crossorigin='anonymous' src='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4162361834395246'/> Tuvagroup: ต้องมี "เลขที่" นำหน้าที่อยู่

Tuesday, March 10, 2020

ต้องมี "เลขที่" นำหน้าที่อยู่ต้องมี "เลขที่" นำหน้าที่อยู่ 


        ถ้าเป็นการส่งพัสดุสินค้าภายในประเทศไทยนั้น เราสามารถระบุที่อยู่โดยไม่ต้องใส่ "เลขที่" ก็ได้  /  ยกตัวอย่างเช่น คนรับพัสดุอยู่ที่ ศาลจังหวัดเลย  เราก็สามารถเขียนชื่อของผู้รับได้ดังข้างล่างนี้

( ภาพบน ) การระบุที่อยู่ของผู้รับ แบบ "ส่งในประเทศไทย" 
       ( ภาพบน ) เราสามารถเขียนที่อยู่ได้ว่า ศาลจังหวัดเลย แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ แล้วพนักงานไปรษณีย์ของจังหวัดเลย ก็สามารถส่งสินค้าได้ถูกที่  โดยที่สินค้าไม่หายไปไหน เพราะว่าที่จังหวัดเลย ก็มีศาลจังหวัดอยู่ที่เดียว รับรองไม่ส่งผิดแน่นอน 


การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

เราต้องระบุ "เลขที่" ด้วย เพราะ "แบบฟอร์ม" บังคับ              แต่การสั่งสินค้าจากต่างประเทศจะต่างออกไป คือเราจำเป็นต้องระบุ "เลขที่" ของที่อยู่นั้นด้วย  จะมาบอกว่า "ใครๆก็รู้จักศาลจังหวัดเลยทั้งนั้น  สินค้าไม่หายหรอก ไม่จำเป็นต้องมี "เลขที่" แต่อย่างใด" ไม่ได้ 

       สาเหตุที่ต้องมี "เลขที่" นั้น มันไม่ใช่ความพอใจส่วนตัวของทีมงาน tuvagroup.com แต่อย่างใดนะครับ  แต่มันเป็นเพราะ "แบบฟอร์ม" ของทางคนขาย ที่เขาบังคับให้ต้องใส่ "เลขที่" ด้วยนั่นเอง 

       เพื่อให้คุณผู้อ่านเข้าใจดียิ่งขี้น ทีมงานจะเอา "แบบฟอร์ม" นั้น มาให้ดูนะครับ    


( ภาพบน ) แบบฟอร์มสำหรับใส่ที่อยู่ ของเวบ  https://www.stahlbus.de/ 
       ( ภาพบน ) ข้างบนนี้ เป็นแบบฟอร์มสำหรับลูกค้า ให้กรอกชื่อและที่อยู่สำหรับรับสินค้านะครับ เป็นของเวบที่ขายอะไหล่รถยนต์ ชื่อเวบ  https://www.stahlbus.de/ 


( ภาพบน ) ชื่อและที่อยู่สำหรับรับสินค้าเป็นภาษาไทย
       ( ภาพบน ) สมมติว่าข้างบนนี้ เป็นชื่อและที่อยู่ที่จะใช้รับสินค้าจากต่างประเทศนะครับ 


( ภาพบน ) แปลงชื่อและที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษ 
       ( ภาพบน ) เมื่อแปลงชื่อและที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ ก็จะได้เหมือนข้างบนนี้นะครับ   


 ( ภาพบน ) กรอกชื่อและนามสกุล

ตรงบริเวณที่มี
วงรีเส้นขอบสีส้ม ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ 


( ภาพบน ) ให้ดูเฉพาะตรงส่วนที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ 

( ภาพบน ) ภาพขยายของส่วนที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ในภาพก่อนหน้านี้ 


       ( ภาพบน ) เพื่อเป็นการลัดขั้นตอน  ทีมงาน tuvagroup.com จะได้อธิบายในส่วนที่จำเป็นจริงๆ ดังนั้น ทีมงานจะกรอกข้อมูลในส่วนที่ "ไม่เป็นปัญหา" ไปก่อนนะครับ ซึ่งก็คือข้อมูลตรงบริเวณที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้    


( ภาพบน ) กรอกข้อมูลในส่วนที่ "ไม่เป็นปัญหา" เรียบร้อยล้ว 
( ภาพบน ) สภาพปัจจุบันของช่องกรอกที่อยู่ 


       ( ภาพบน ) ทีมงาน tuvagroup.com กรอกลงไปตรงข่อง Street / Street Number ( ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) ว่า  The Loei Provincal Court , T.Kut-pong , A.Mueang-Loei      ( ภาพบน ) ติ๊กเครื่องหมาย "ถูก" ที่หน้าข้อตกลงทั้ง 2 อัน ( ตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )

ภาพบน ) คลิ๊กที่ปุ่ม go to checkout ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

ปรากฏว่า "ระบบ" ไม่ยอมให้ผ่าน

ภาพบน ) "หน้าต่าง" จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้


      ( ภาพบน ) จะเห็นได้ว่า มีข้อความปรากฏอยู่ตรงบริเวณที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ ( ก่อนหน้านี้ ไม่มี )


ขยายภาพ ของ กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบสีม่วง


     ( ภาพบน ) จากภาพข้างบนนี้ จะเห็นได้ว่ามันมีข้อคามขึ้นมา ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า

       "ช่อง Street Number นี้ จะต้องมีตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัว"


เราจำเป็นต้องกรอก "เลขที่" ลงไป


      ( ภาพบน ) สมมติว่า ศาลจังหวัดเลย มีเลขที่คือ "42"  เราก็กรอกเลข "42" ลงไปตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้      ( ภาพบน ) จะเห็นได้ว่าตัวหนังสือ "Your Street Number has to be at least 1 Number long!" ได้หายไปเรียบร้อยแล้ว

       เหตุที่ตัวหนังสือ "Your Street Number has to be at least 1 Number long!" หายไป ก็เพราะว่าเราได้ทำตามขั้นตอนที่ "ระบบ" กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ( คือใส่ตัวเลข "42" ลงไปเรียบร้อยแล้ว )


คราวนีั้ ก็คลิ๊กที่ปุ่น go to check out ได้แล้ว


ภาพบน ) คลิ๊กที่ปุ่ม go to checkout ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


      ( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้  ซึ่งก็หมายความว่า ระบบได้ "อนุญาต" ให้เราทำขั้นตอนต่อไปได้แล้ว      ( ภาพบน ) จากนั้น เราก็คลิ๊กไปที่ปุ่ม PayPal Checkout ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ - ทีมงานขอจบขั้นตอนลงตรงที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ เพราะว่าขั้นตอนการชำระเงิน ( PayPal Checkout ) นั้น 
มันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งทีมงานไม่พูดถึงนะครับ


ถ้าคุณลูกค้าพูดว่า ก็มันไม่มี "เลขที่" นี่นา จะให้ทำอย่างไร?


      กรณีที่คุณลูกค้าพูดกับทีมงานว่า "ทำงาน ศาลจังหวัดเลย มา 20 ปีแล้ว ก็ไม่รู้ว่า ศาลจังหวัดเลย มันมีเลขที่อะไร? จะให้ทำอย่างไร?"

       การที่คุณลูกค้าหงุดหงิดแล้วพูดกับทีมงานอย่างนี้ มันก็ไม่มีผลหรอกครับ เพราะว่า "แบบฟอร์ม" ของฝ่ายคนขายนั้น เป็นผู้กำหนดเองว่าต้องใช้ "เลขที่"  /  มันไม่ได้ขึ้นกับความพอใจ หรือความไม่พอใจของทีมงาน tuvagroupc.om แต่อย่างใด

       วิธีแก้ปัญหาในกรณีที่คุณไม่รู้ "เลขที่" ของศาลจังหวัดเลย ก็คือ คุณต้องเปลี่ยนที่อยู่สำหรับรับสินค้า เป็นบ้านพัก หรือบ้านเดี่ยว ซึ่งมี "เลขที่" นั่นเองครับ


สรุป ...

      ( ภาพบน ) สรุปว่า ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม  การกรอกที่อยู่สำหรับรับสินค้านั้น จะต้องมี "เลขที่" เสมอนะครับ

       ดังนั้น หน้าที่ของคุณลูกค้าก็คือ ต้องหา "เลขที่" ของที่อยู่ที่จะรับสินค้ามาให้ทีมงานด้วยนะครับ แล้วทีมงานจะได้เอาไปกรอกที่แบบฟอร์มของผู้ขาย ตรงที่มี ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  นั่นเองครับ

- END -