script async='async' crossorigin='anonymous' src='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4162361834395246'/> Tuvagroup: Commit to buy

Tuesday, March 10, 2020

Commit to buy


Commit to buy

ถ้าไม่คิดจะสั่งซื้อ "ห้าม" คลิ๊กปุ่มนี้เด็ดขาด ( ภาพบน ) :
MFRC-522 RFID Radiofrequency NEW Inducing Reader Sensor for Arduino Top  

    ข้างบนนี้คือสินค้าที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับ ( สมมติ )


 ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่ม Buy It now ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


       ( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

       ในหน้าเวบข้างบนนี้ เขามีไว้ให้ตัดสินใจว่าจะสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้หรือไม่? ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ และ ไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ นะครับ  /  คือหมายความว่า ถ้าตัดสินใจสั่งซื้อไปแล้ว และคลิ๊กปุ่ม Commit to buy ไปแล้ว ก็จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับ ( หมายถึงว่า ไม่สามารถเปลี่ยนใจ "ไม่ซื้อ" ได้


       ( ภาพบน ) สมมติว่าเราตั้งใจจะสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้จริงๆ  ก็ให้คลิ๊กไปที่ปุ่ม Commit to buy ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  

   

       ( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 

       ซึ่ง ณ.ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้ว ( หมายถึงว่าเราเปลี่ยนใจ "ไม่ซื้อ" ไม่ได้แล้ว ) เนื่องจากเราคลิ๊กปุ่ม Commit to buy ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ไปแล้ว     ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่ม Pay now ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้   

       ( ภาพบน ) หน้าเวบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ เป็น "หน้าสรุป" ที่จะให้เราดูว่า ค่าสินค้ารวมกับค่าส่งมาประเทศไทยเป็นเท่าไร? ที่อยู่สำหรับรับสินค้า ( ในประเทศไทย ) คือที่ไหน? และจะชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหมายเลขใด?

       เราอาจจะเปลี่ยนที่อยู่สำหรับรับสินค้าได้ , เปลี่ยนบัตรเครดิตได้ "แต่" จะไม่สั่งซื้อนั้น ไม่ได้


       แล้วถ้าเราเปลี่ยนใจไม่สั่งซื้อล่ะ จะเกิดอะไรขี้น?    
       ( ภาพบน ) สมมติว่าเราเปลี่ยนใจไม่อยากซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้ว เราก็เลยกดปิดหน้าเวบนี้ไป ด้วยการคลิ๊กไปที่ กากบาท ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  เรามาดูกันว่าอะไรจะเกิดขี้น?   


ขอแทรกนิดนึงครับ


       ( ภาพบน ) เมื่อเราคลิ๊กปุ่ม Commit to buy ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ไปแล้ว ย่อมเปลี่ยนใจที่จะ "ไม่ซื้อ" ไม่ได้นะครับ

       ในหน้าเวบนี้ ทีมงานเอาสถานการณ์ในกรณีที่เรา คลิ๊กปุ่ม Commit to buy ( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) แล้วเกิดเปลี่ยนใจ "ไม่ซื้อ" ขึ้นมา แล้วมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้น?   เมื่อเปิดดูที่ หน้าสรุป หรือหน้า Summary

ก็จะเห็นสถานะ "ยังไม่จ่าย"
หรือ Unpaid items อยู่อย่างนั้น

ทำให้รำคาญสายตา ( ภาพบน ) ข้างบนนี้คือเวบอีเบย์ 

( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ Summary ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

( ภาพบน ) ระบบจะพาเรามาที่หน้าเวบแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้

ซี่งเป็น หน้าสรุป หรือ หน้า Summary

( ภาพบน ) ให้ดูเฉพาะตรงส่วนที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบสีม่วง ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ 

( ภาพบน ) ภาพขยายของส่วนที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ในภาพก่อนหน้านี้        ( ภาพบน ) เมื่อดูที่ภาพข้างบนนี้ ก็จะเห็นสถานะ Unpaid items ( ยังไม่ชำระเงิน ) ตรงที่มี ขีดเส้นใต้สีม่วง ขีดอยู่ในภาพข้างบนนี้

       มันก็เหมือนถูกทวงหนี้อยู่ตลอดเวลา
ทำให้รำคาญสายตาเป็นอย่างมาก


หมายเหตุ - วันที่เราคลิ๊กปุ่ม Commit to buy ก็คือวันที่ 24 เมษายน  ( ตรงที่มี ขีดเส้นใต้สีเขียว ขีดอยู่ในภาพข้างบนนี้ )  


เมื่อจะซื้อสินค้า "ขิ้นอื่น"

ก็จะมีสินค้าที่ Commit to buy ปรากฏอยู่ในตระกร้าสินค้าด้วย

ทำให้รำคาญสายตาเป็นอย่างมากภาพบน )
AVENGERS: SPIDER MAN Home HEAD PROMO BUCKET FOR POPCORN MOVIE CINEMEX MEXICAN

     ( ภาพบน ) สมมติว่าวันหนึ่ง เราไปเห็นสินค้าที่อยากได้ ( สมมติว่าเป็นสินค้าในภาพข้างบนนี้ ) เราก็ดำเนินการสั่งซื้อ


 ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่ม Add to cart ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้       ( ภาพบน ) จากภาพข้างบนนี้ ( ซึ่งเป็นหน้า Cart ) เราจะเห็นได้ว่ามีสินค้าที่เราอยากได้ ปรากฏอยู่ ( เพราะเรากดปุ่ม Add to cart ไปในภาพก่อนหน้านี้ ) ตรงบริเวณที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้
     ( ภาพบน ) แต่ว่าเมื่อเราเลื่อนสายตามาดูด้านล่าง ( ตรงบริเวณที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ ) ก็จะเห็นว่ามีรายการสินค้าที่เรากดปุ่ม Commit to buy อยู่ด้วย

       ซึ่งการที่เราสั่งซื้อสินค้าชิ้นอื่น  ( ตรงบริเวณที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพก่อนหน้านี้  ) แล้วเราต้องเห็นสินค้าที่เรากดปุ่ม Commit to buy  อยู่ด้วย ( ตรงบริเวณที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ ) มัน "น่ารำคาญจริงๆ"  เหมือนถูกโดนทวงหนี้อยู่ตลอดเวลาเลย


ทวงทางอีเมล


ภาพบน ) กล่องขาเข้า ของอีเมลของทีมงาน tuvagroup.com

ภาพบน ) ให้ดูเฉพาะตรงส่วนที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) ภาพขยายของส่วนที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ในภาพก่อนหน้านี้

      ( ภาพบน ) ข้างบนนี้เป็นอีเมลการทวงให้จ่ายค่าสินค้านะครับ

       คือนอกจากอีเบย์จะทวงทาง  หน้าสรุป หรือ หน้า Summary , หน้า ตระกร้าสินค้า แล้ว อีเบย์ก็ยังตามมาทวงในอีเมลอีกด้วย


เพียง "4 วัน" ก็โดนอีเบย์ฟ้องร้องเสียแล้ว


ภาพบน ) กล่องขาเข้า ของอีเมลของทีมงาน tuvagroup.com

ภาพบน ) ให้ดูเฉพาะตรงส่วนที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) ภาพขยายของส่วนที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ในภาพก่อนหน้านี้


      ( ภาพบน ) ในภาพข้างบนนี้ จะเห็นได้ว่าเราถูกฟ้องร้องไปแล้ว  โดยทางอีเบย์เขาตั้งเรื่อง ( ตั้งเป็นชื่อเคส ) ว่า unpail item case opened for 272891919300  โดยทางอีเบย์ใช้คำว่า "Opened" ซึ่งแปลว่า "เปิดแล้ว" ไม่ใช่ "จะเปิด ซึ่งหมายถึงเปิดการฟ้องร้องแล้วนั่นเอง ( ไม่ใช่ขู่ว่า "จะเปิด" การฟ้องร้อง แต่เป็นการฟ้องร้องเรียบร้อยแล้ว )


มาดูที่หน้าสรุป หรือ หน้า Summary อีกครั้งหนึ่ง


ภาพบน ) หน้าสรุป หรือหน้า Summary

ภาพบน ) ให้ดูเฉพาะตรงส่วนที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ 

ภาพบน ) ภาพขยายของส่วนที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ในภาพก่อนหน้านี้
      ( ภาพบน ) ข้างบนนี้คือข้อมูลที่ Unpaid items ซึ่งคุณผู้อ่านจะเห็นได้ว่า มันเกิดข้อความขึ้นมาตรงบริเวณที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ โดยข้อความนั้นบอกไว้ว่า เราได้ถูก อีเบย์ฟ้องร้อง แล้ว ( An unpaid item case is open for this purchase )


สรุป ...


     ( ภาพบน ) สรุปว่า เมื่อเราคลิ๊กไปที่ปุ่ม Commit to buy แล้ว เราก็ต้องโอนเงินไปให้คนขายนะครับ

       เพราะถ้าเราไม่โอนเงินไปให้คนขาย เราก็ต้องโดนทวงหนี้อยู่ตลอด  และเพียง "4 วัน" นับจากวันที่เราคลิ๊กปุ่ม Commit to buy แล้วเราไม่โอนเงินล่ะก็ เราก็จะถูกทางอีเบย์ฟ้องร้อง  ก็จะนำไปสู่การตัดแต้ม ตัดคะแนนไปที่บัญชี Account ที่อีเบย์ของเราต่อไป


- END -