script async='async' crossorigin='anonymous' src='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4162361834395246'/> Tuvagroup: ทำความเข้าใจเรื่อง Import charges

Tuesday, March 10, 2020

ทำความเข้าใจเรื่อง Import charges- หน้า 4 ( หน้าสุดท้าย ) -

1  <  2  <  3  <  4 

        ในหน้าเวบนี้ เป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะครับ  เป็นหน้าสรุปให้คุณผู้อ่านได้ดูว่าเนื้อหาที่ทีมงานพูดมาตั้งแต่หน้าเวบแรก จนถึงตรงนี้นั้น สรุปได้ว่าอย่างไร

       เป็นคำอธิบายสั้นๆครับ ( เพราะว่าเป็นหน้าสรุป


สรุป ... 


ผู้ขาย คนที่ 1


ผู้ขาย คนที่ 2

       ( ภาพบน ) เวลาที่เราเปิดดูรายการขายสินค้านั้น ในตอนแรก หน้าเวบที่ขายสินค้าเหล่านั้น "จะเหมือนๆกัน"  คือไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเรื่อง Import charges เลย

       ยกตัวอย่างเข่น สินค้า 2 รายการข้างบนนี้ เป็นสินค้าที่วางขายโดย ผู้ขาย คนที่ 1 และอีกชิ้นก็วางขายโดย ผู้ขาย คนที่ 2

       ซึ่งเมื่อเราดูใน 2 ภาพข้างบนนี้แล้ว เราก็ไม่รู้ว่าคนขายคนไหน "มี" Import charges  คนขายคนไหน "ไม่มี" Import charges

       วิธีทำก็คือ ( หมายถึงวิธีทำ ที่จะให้รู้ว่าคนขายคนไหน "มี" Import charges  คนขายคนไหน "ไม่มี" Import charges


ผู้ขาย คนที่ 1


ผู้ขาย คนที่ 2

( ภาพบน ) ให้คลิ๊กไปที่ Shipping and payments ของทั้ง 2 คนขาย 


ผู้ขาย คนที่ 1

ผู้ขาย คนที่ 2

      ( ภาพบน ) จากภาพข้างบนนี้  สามารถสรุปได้ดังนี้คือ
       สินค้าของ ผู้ขาย คนที่ 1 เราเห็นว่า "มีภาพลูกโลก" ปรากฏอยู่ตรงที่มี วงรีสีเขียว ล้อมรอบอยู่  /  ส่วนสินค้าของ ผู้ขาย คนที่ 2 เราเห็นว่า "ไม่มีภาพลูกโลก" ปรากฏอยู่ตรงที่มี วงรีสีม่วง ล้อมรอบอยู่


       นั่นก็หมายความว่าสินค้าของ ผู้ขาย คนที่ 1 เป็นการขายที่ "ใช้" ระบบ Ebay Global Shipping Program ( เพราะ "มีภาพลูกโลก" ปรากฏอยู่ตรงที่มี วงรีสีเขียว ล้อมรอบอยู่ )   /  ส่วนสินค้าของ ผู้ขาย คนที่ 2 เป็นการขายที่ "ไม่ใช้" ระบบ Ebay Global Shipping Program ( เพราะ "ไม่มีภาพลูกโลก" ปรากฏอยู่ตรงที่มี วงรีสีม่วง ล้อมรอบอยู่ )


       นั่นก็หมายความว่าสินค้าของ ผู้ขาย คนที่ 1 จะต้อง "มี" Import charges  /  ส่วนสินค้าของ ผู้ขาย คนที่ 2 "ไม่มี" Import charges


       ถ้าเราไม่ต้องการเสียภาษี Import charges ( เพราะว่าเราต้องการมาลุ้นเอาที่ด่านศุลกากรเอาว่า อาจจะไม่เสียภาษีก็ได้ ) เราก็ต้องซื้อสินค้าจาก ผู้ขาย คนที่ 2  นั่นเองครับ


- END -

1  <  2  <  3  <  4