script async='async' crossorigin='anonymous' src='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4162361834395246'/> Tuvagroup: คลาดเคลื่อน 0.04 บาท

Friday, September 25, 2020

คลาดเคลื่อน 0.04 บาท

 

คลาดเคลื่อน 0.04 บาท

       "ทุกครั้ง" ที่มีการสั่งซื้อสินค้าให้กับคุณลูกค้า ทางทีมงาน tuvagroup.com จะทำการคำนวณเงินทอนให้คุณลูกค้าดูก่อน จากนั้น ทีมงานถึงจะดำเนินการทอนเงินให้กับคุณลูกค้านะครับ

       ในครั้งนี้ ทีมงานจะเอาตัวอย่างการคำนวณเงินทอนในเคสหนึ่งมาให้ดูนะครับ ซึ่งเมื่อคุณผู้อ่านได้ดูเคสนี้แล้ว ก็จะทำให้เข้าใจระบบการทำงานของทีมงาน tuvagroup.com ได้ดียิ่งขึ้น

       ในเคสนี้ เริ่มต้นด้วยการสั่งซื้อสินค้าให้กับคุณลูกค้า ในราคา 11.22 เหรียญ นะครับ  /  หลังจากสั่งซื้อเสร็จแล้ว ก็จะทิ้งระยะช่วงเวลาหนึ่ง แล้วทีมงานก็จะทำการคำนวณเงินทอนให้กับคุณลูกค้า  /  ซึ่งการคำนวณเงินทอนนี้ ทีมงานก็จะส่งเป็นอีเมลไปให้คุณลูกค้าดูก่อน แล้วถึงค่อยทอนตัวเงินตามไปในภายหลัง


* * * หมายเหตุ - ภาพสินค้า , ภาพอีเมล , ภาพการคุยโต้ตอบ และภาพทุกอย่างที่คุณผู้อ่านจะได้เห็นในหน้าเวบนี้ ล้วนแต่เป็นภาพที่สำเนามาจากเหตุการณ์จริง , สำเนามาจากต้นฉบับตัวจริง , นำมาจากเคสของจริงทั้งสิ้น ไม่มีการสมมติขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับ 

ภาพบน ) อีเมล ที่ทีมงาน "คำนวณเงินทอน" แล้วส่งให้คุณลูกค้า
      ( ภาพบน ) โดยในอีเมลคำนวณเงินทอนดังกล่าว ทีมงานชี้แจงว่ายอดค่าใช้จ่าย 11.22 เหรียญ ( ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) ได้ถูกตีเป็นเงินไทย 384.5 บาท ( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )


      ( ภาพบน ) หลังจากที่ทีมงานคำนวณเงินทอนให้คุณลูกค้าดูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ( ที่ปรากฏในภาพก่อนหน้านี้ ) ทีมงานก็ดำเนินการ "ทอนเงิน" ให้กับคุณลูกค้า แล้วก็ส่งอีเมลแจ้งให้คุณลูกค้าทราบว่าได้ทอนเงินเรียบร้อยแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในภาพของอีเมลฉบับที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ขอแทรกนิดนึงครับ   

       ที่คุณผู้อ่าน เห็นการคำนวณเงินทอนในภาพข้างบนนี้นั้น เป็นการคำนวณเงินทอน "ก่อนที่สเตทเม้นท์ตัวจริงจะออก" นะครับ 

       คือหมายความว่า ตามปกติ สเตทเม้นท์จะออกแค่ "เดือนละ 1 ครั้ง" คือประมาณวันที่ 12 - 18 ของแต่ละเดือน  /  ซึ่งทีมงานคิดว่า หากคุณลูกค้าบางท่าน ซื้อสินค้าไปเมื่อ วันที่ 20 ของเดือนนี้ ก็จะต้องรอจนถึงวันที่ 12 - 18 ของเดือนหน้า ถึงจะได้รับการคำนวณเงินทอน  /  พูดง่ายๆก็คือว่าลูกค้าต้อง รอนานเกินไป กว่าที่จะได้รับการคำนวณเงินทอน

       ด้วยเหตุผลนี้เอง ( คือไม่อยากให้ลูกค้าต้องรอนานเกินไป กว่าที่จะได้รับการคำนวณเงินทอน ) ทีมงานก็เลยใช้วิธี คำนวณเงินทอน ก่อนที่สเตทเม้นท์จริงจะออก แล้วก็ทอนเงินให้กับคุณลูกค้าเลย ( คุณลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนานเกินไป กว่าที่จะได้รับเงินทอน ) 

แต่พอสเตทเม้นท์ตัวจริงออกมา ก็พบความคลาดเคลื่อนไป "0.04" บาท


ภาพบน ) สเตทเม้นท์ตัวจริง ที่ออกมาภายหลังจากที่ทีมงาน "ทอนเงินไปแล้ว

        ( ภาพบน ) อธิบายได้ดังนี้นะครับ

* * * ตอนก่อนสเตทเม้นท์ตัวจริงจะออก - ทีมงานคำนวณไว้ว่า ยอดเงิน 11.22 เหรียญ ตีเป็นเงินไทย 384.5 บาท


* * * พอสเตทเม้นท์ตัวจริงออก ( ตามที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) - ปรากฏว่า ในสเตทเม้นท์บอกไว้ว่า ยอดเงิน 11.22 เหรียญ ( ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) คิดเป็นเงินไทย 384.54 บาท ( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )


       จากเหตุการณ์นี้ คุณผู้อ่านจะเห็นความคลาดเคลื่อนไป 0.04 บาท คือ ตอนคำนวณก่อนสเตทเม้นท์ออก ทีมงานคำนวณไป 384.5 บาท แต่พอสเตทเม้นท์ตัวจริงออก มันกลับเป็น 384.54 บาท

อีเมลแจ้งให้คุณลูกค้าทราบทันที!

ภาพบน ) อีเมลที่ทีมงานเขียนไปชี้แจงให้คุณลูกค้าทราบ เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน 0.04 บาท นี้ 

      ( ภาพบน ) เมื่อทีมงานตรวจสอบพบความคลาดเคลื่อน 0.04 บาท นี้ ทีมงานจึงเขียนอีเมลไปชี้แจงให้คุณลูกค้าทราบ ( ปรากฏตามภาพอีเมล ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )


ทีมงาน "เอาใจใส่" แม้จะเป็นความคลาดเคลื่อนแค่เพียง "0.04 บาท" ก็ตาม

      "ประเด็นหลัก" ของการที่ทีมงานทำหน้าเว็บนี้ขึ้นมานั้น ก็เพื่อจะให้คุณผู้อ่านได้เห็นว่า ระบบบริหารของทีมงาน tuvagroup.com นั้น เอาใจใส่ กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ให้กับคุณลูกค้า 

       ถ้าเป็นเวบรับฝากซื้อสินค้า "เจ้าอื่น" เขาจะไม่มีการชี้แจงรายละเอียดทางสเตทเม้นท์ให้คุณเห็น

       ในขณะที่ เวบรับฝากซื้อสินค้า tuvagroup.com ของเรา มีระบบโชว์สเตทเม้นท์ค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจน 

       และไม่ใช่แค่เพียงมีการโชว์สเตทเม้นท์ให้เห็นเท่านั้น ทีมงานยัง เอาใจใส่ ในเรื่องการรักษาผลประโยชน์ให้กับคุณลูกค้า แม้กระทั่งยอดเงินเพียง 0.04 บาท ( เหมือนที่ยกตัวอย่างมาในหน้าเวบนี้ ) ทีมงานก็ยังทำหนังสือชี้แจงให้คุณลูกค้าทราบ ถึงความคลาดเคลื่อนนี้ด้วยครับ


       ด้วยการเอาใจใส่ และการรักษาผลประโยชน์ของคุณลูกค้าขนาดนี้ ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณลูกค้าจะได้เห็นคุณงามความดีของทีมงาน และมั่นใจในการมาใช้บริการกับทีมงาน tuvagroup.com นะครับผม 


- END -